Recovery – Brugerstyring – Empowerment

Vi er et brugerstyret aktivitetssted for psykiatri-truede, psykiatri-behandlede og psykiatri-overlevende. Måske bedre kendt som psykisk sårbare. Der er mere om aktiviteterne via menuen t.v. — "Projekter m.m."

Netværkstedet er et frirum for målgruppen. Ud fra brugernes ønsker og evner inddrages alle i aktiviteterne på stedet.

Netværkstedet Thorvaldsen

Der er fast åbningstid hverdage kl. 9 til 16 & fredag kl. 9 til 15.

Der er ikke terapeutisk eller pædagogisk personale: Det er brugerne selv, der står for at arbejdet hen mod en bedre tilværelse. Det er det, vi kalder recovery: at komme videre i sit liv. [ læs mere om recovery ]

Vores aktiviteter er et alternativ til psykiatriens passivisering og tvang.

Da vi har 100% brugerstyring, er det brugerne selv, der forestår og definerer recovery.
Det indebærer, at selv om stedet er et socialpsykiatrisk tilbud, fungerer det på sine egne præmisser, uafhængigt af , hvad der lige nu er "god tone" indenfor hhv. social- og sundhedssektoren.

 

Stedet er alkohol- & narkotikafrit. Og røgfrit .

 

Har du betalt?!

For at deltage i Netværkstedets aktiviteter skal du være indenfor målgruppen og have betalt kontingent - som kun er 300 kr. pr. år! Og du må meget gerne betale i løbet af januar. Tak.

BLANDET NYT

Julekoncert i Metronomen
19. december
med Thorvaldsens Talrige Talenter. Om eftermiddagen. Mere info snarest...

NYHEDSBREV